Działalność

Inicjatywy
i przedsięwzięcia

Oto niektóre najważniejsze poczynania realizowane w minionym 25-leciu:

 

 • Spotkania i dyskusje z reprezentatywnymi przedstawicielami różnych dziedzin życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego Środkowego Pomorza i innych części kraju.

 • Wymiana doświadczeń oraz informacji z rotarianami z kraju i zagranicy.

 • Współorganizowanie bądź dofinansowywanie imprez kulturalnych i artystycznych oraz przeznaczanie dochodów, jakie przynoszą na cele charytatywne. Można tu wymienić przykładowo benefis artysty plastyka Jerzego Niesiołowskiego, zaproszenie na występy Teatru Nowego z Warszawy, koncerty specjalne koszalińskiej filharmonii, pomoc finansową w wyjazdach na tourne zagraniczne koszalińskich chórów i zespołów młodzieżowych i wiele innych.

 • Fundowanie stypendiów krajowych i zagranicznych dla uzdolnionej młodzieży szkół średnich i studentów.

 • Liczne akcje pomocy w różnej formie dla placówek służby zdrowia i opiekuńczych, między innymi w zakupie sprzętu i specjalistycznej aparatury medycznej.

 • Imprezy towarzyskie dla rotarian  i ich rodzin połączone z aukcjami, loteriami i innymi, z których dochód przeznacza się na działalność charytatywną.

 • Wymiana międzynarodowa młodzieży, jej pobyty kolonijne i wakacyjne w różnych krajach, wieloletnia organizacja spotkań dla młodzieży z całego świata przyjeżdżającej do Polski w ramach długoterminowej wymiany w Mielnie.

 • Współpraca polsko-niemiecka, liczne kontakty i wspólne przedsięwzięcia charytatywne z klubami Rotary w Prenzlau i Neumunster.

 

Poniżej opisujemy obszerniej przykładowe akcje koszalińskiego klubu: patronat nad ośrodkiem w Wandzinie, wymiany zagraniczne młodzieży oraz współpracę międzynarodową z klubami.

Konkurs Krasomówczy, zorganizowany z udziałem uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Broniewskiego w Koszalinie – marzec 2017
Przekazanie służby rotariańskiej z udziałem naszych przedstawicieli w RC Słupsk – lipiec 2011
Bal charytatywny 2017 – Hellmuth Picht przekazuje dar RC Prenzlau
Piotr Jankowski odbiera podziękowania za udział w akcji "Zdrowie dzieci z Ukrainy"
Przekazanie sprzętu w ramach Global Grantu "Mleko mamy dla wcześniaka"
Podziękowania VI LO w Koszalinie za wsparcie akcji "Segregujesz, więc ratujesz"

Współpraca zagraniczna
i wspólne przedsięwzięcia

Rotarianie z Koszalina i niemieckiego miasta Prenzlau (Meklemburgia-Pomorze Przednie) nawiązali kontakty przed wielu laty. Trwają one do dziś, stale się zacieśniając i owocując nowymi, wspólnymi i pożytecznymi przedsięwzięciami dla lokalnych środowisk.

Kolejne zarządy i prezydenci obu klubów spotykają się systematycznie klika razy w roku, na przemian w miastach po obu stronach Odry. Ustalają w trakcie tych spotkań plany współpracy i podsumowują minione jej etapy. Współdziałanie nie ogranicza się do spotkań zarządów i wymiany informacji o działaniach oraz dokonaniach obu klubów. Zaprzyjaźnione kluby mają za sobą szereg wspólnych przedsięwzięć oraz uczestnictwo w imprezach organizowanych w Koszalinie i Prenzlau. Wzajemne odwiedziny są również okazją do zapoznania się z dorobkiem różnych dziedzin życia w obu ośrodkach, zwiedzania bliższych i dalszych okolic.

Szczególnego wyeksponowania warty jest wspólny patronat obu klubów nad ośrodkiem rehabilitacyjno-leczniczym EKO "Szkoła Życia" w Wandzinie w powiecie człuchowskim. Ośrodek ten nastawiony jest na rehabilitację poprzez pracę i zajęcia terapeutyczne, a także na leczenie ludzi dotkniętych nałogami narkomanii i alkoholizmu. Kuracjusze i pacjenci, swoją dobrze zorganizowaną pracą, zapewniają sobie większość środków i towarów wymaganych do funkcjonowania ośrodka i wyżywienia jego wszystkich mieszkańców. Prowadzą liczne hodowle naturalnych i ekologicznych gatunków zwierząt, zajmują się sadownictwem i gromadzeniem przez cały rok drewna na ogrzewanie nowoczesnymi piecami ekologicznymi.

W uruchomionym oddziale szpitalnym tego wyjątkowego ośrodka, podjęto leczenie choroby Alzheimera. Oddział ten powstał przy dużym udziale rotarian z zaprzyjaźnionych klubów Niemiec i Polski, których ambicją i radością jest zapewnienie dalszej pomocy w zakresie doposażenia w urządzenia medyczne, rehabilitacyjne, meble, łóżka szpitalne, artykuły gospodarstwa domowego i sanitarne oraz materiały budowlane. Dzięki inicjatywie naszego kolegi klubowego Jędrzeja L.  w porach roku o zwiększonym zagrożeniu infekcjami, przez wiele lat przekazywane były bezpłatnie do ośrodka znaczne ilości witamin i podstawowych leków. w ostatnich latach dzięki inicjatywie rotarianina – Marcina B. uruchomiony został gabinet stomatologiczny, w którym przyjmowani są pacjenci zarażeni wirusem HIV. Finansując i organizując tę pomoc, tak rotarianie polscy jak niemieccy, zabiegają o jej zwiększenie poprzez skuteczne angażowanie zaprzyjaźnionych przedsiębiorstw i życzliwych firm. Systematyczne wizyty połączonych delegacji klubowych Prenzlau i Koszalina, sprzyjają budowaniu klubowych więzi i zacieśnianiu współpracy.

Oba kluby uhonorowane zostały za tę działalność specjalnymi odznakami i dyplomami honorowymi EKO "Szkoły Życia".

Inna wspólna inicjatywa to zorganizowanie dla młodzieży koszalińskich i okolicznych szkół konkursu wiedzy o ruchu rotariańskim i ufundowanie dla sześciu z tych szkół sprzętu i oprogramowania komputerowego. Uroczyste zakończenie konkursu w Koszalinie, połączone z wręczeniem nagród szkołom i z wystawą prac uczniowskich na temat Rotary – było piękną imprezą z licznym udziałem młodzieży sąsiedzkich krajów, ich pedagogów oraz członków obu klubów. Nawiązane dzięki tej inicjatywie kontakty pomiędzy młodymi obywatelami Europy, zaowocowały rewanżem – wyprawą kilkudziesięcioosobowej grupy uczniów koszalińskich za Odrę. Uczniowie z Koszalina byli gośćmi niemieckich rotarian i w ciągu trzech dni zwiedzali Prenzlau oraz jego piękne okolice, a także uczestniczyli w różnych imprezach specjalnie dla nich zorganizowanych. Spotkania te tak przypadły do gustu młodzieży, że kilka miesięcy później koszaliński klub przyjmował ponownie – także przez trzy dni – podobnie liczną grupę niemieckiej młodzieży szkolnej. Przygotowano dla niej serdeczne przyjęcie oraz wspólne imprezy z koszalińskimi rówieśnikami w Koszalinie i w Mielnie, a następnie w Kołobrzegu, gdzie byli gośćmi tamtejszych rotarian, którzy z dużą troską i odpowiedzialnością zapewnili młodzieży atrakcyjny pobyt w swoim mieście.

W grudniu 2018 roku RC Koszalin przystąpił do Platformy Współpracy Regionu POMERANIA (RC Szczecin, RC Pasewalk-Ueckermünde-Stettiner Haff, RC Szczecin-Center, RC Prenzlau, RC Koszalin, RC Brandenburg/Havel). W 2019 RC Prenzlau zorganizował międzynarodowy obóz dla młodzieży – Summer Camp przyszłej Szkoły Europejskiej w Templinie, wspierany i finansowany przez tę Platformę.

Program 4L realizowany z inicjatywy RC Prenzlau – Bobolice, grudzień 2012
W 2011 roku miała miejsce uroczystość czarteru Rotary Club Berlin Mickiewicz. Klub RC Koszalin reprezentował Vice-Prezydent Tadeusz Dudojć wraz z małżonką Joanną. Poza życzeniami, od wszystkich członków Rotary Club Koszalin, Tadeusz przekazał prezent w postaci tablicy klubowej wraz z usługą zawieszenia jej na ścianie budynku, w którym odbywać się będą spotkania RC Berlin Mickiewicz. Słowa podziękowania i uznania należą się koledze Jarkowi Loosowi, który był pomysłodawcą i głównym fundatorem tablicy.

Wsparcie
dla Wandzina

Historia wparcia Klubów Rotary dla Wandzina w skrócie

pomoc socjalna; ubrania, żywność, wyposażenie (RC Koszalin z udziałem RC Prenzlau)

1999

2002

budowa hospicjum dla 40 pacjentów

budowa suszarni

2003

2006

realizacja MG traktor (RC Koszalin i RC Prenzlau z udziałem RC Dortmund i RC Neumunster)

budowa 4 domków dla Matek z HCV

2007

2009/2010

przekazanie bryczki i koników do programu hipoterapii (RC Koszalin i RC Karpacz)

udział w realizacji projektów "Być Matką" i "Pełnosprawnik"

2010/2011

2012

przekazanie wyposażenia gabinetu stomatologicznego (Marcin Bogurski)

MG – łóżka przeciwodleżynowe (RC Koszalin i RC Prenzlau)

2013

2014

zamiana traktor/ambulans

projekt budowy remizy strażackiej i jej otwarcie

2015

2015

koordynacja przekazania 5 zestawów komputerowych od Aresztu Śledczego w Koszalinie

kurtki strażackie dla OSP w Wandzinie (Renata Dunowska, RC Warszawa)

2017

2017

darowizna 12500 zł na zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Wandzinie (RC Prenzlau, RC Kiel, RC Koszalin)

uroczystość 25-lecia EKO "Szkoły Życia"

darowizna: stolarka PCV – okna do budowanego domu

2018

2018

przekazanie wózków inwalidzkich i chodzików z Niemiec (z udziałem przedstawicieli RC Prenzlau i RC Koszalin)

wózki inwalidzkie – elektryczne (RC Prenzlau, RC Koszalin – odbiór z Prenzlau przez EKO "Szkołę Życia")

2019

EKO "Szkoła Życia" w Wandzinie od ponad 25 lat, pomaga osobom żyjącym z wirusem HIV, chorym na AIDS, niepełnosprawnym, uzależnionym, bezdomnym oraz innym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Jest największą, stacjonarną placówką w Polsce dla osób żyjących z HIV/AIDS. Posiada nowoczesny sprzęt i wysoko wykwalifikowany personel. Realizuje wiele inicjatyw, projektów lokalnych i międzynarodowych, społecznych i ekologicznych, opartych na współpracy z innymi organizacjami instytucjami i organizacjami. Oferuje szkołom oraz różnym instytucjom warsztaty i szkolenia profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz przełamywaniu barier w kwestii problematyki HIV/AIDS. Stawiając na rozwój oraz poszerzając zakres działań uruchomili w ramach struktur Stowarzyszenia Centrum Integracji Społecznej oraz Ochotniczą Straż Pożarną, w której działania zaangażowani są pracownicy, wolontariusze, a także pacjenci, którzy pod okiem wykwalifikowanego personelu biorą udział w ćwiczeniach pożarniczych. Działania Stowarzyszenia koncentrują się wokół czterech podstawowych obszarów: opieka medyczna, opieka terapeutyczna, działalność proekologiczna i działalność wspierająca.

Historię wsparcia Wandzina pięknie opisał kilka lat temu jeden z past prezydentów – Jupi Podlaszewski:

EKO "Szkoła Życia" w Wandzinie, czyli Zrób to sam albo z niewielką pomocą twoich przyjaciół
Motto: With a little help from your friends.

Kiedy w 1999 roku Romek Wanowicz z Koszalińskiego Klubu Rotary jechał po raz pierwszy do Wandzina pod Człuchowem, nie oczekiwał cudów. Proszeni o wsparcie, często bywamy znużeni, niekiedy wręcz porażeni obszarami ludzkiej biedy i bezradności. Ciąży także świadomość, że przecież całej tej biedzie tego świata nie zdołamy zaradzić. Do bólu znamy rozmiary potrzeb, ale także skromność i ograniczenia możliwości w udzielaniu pomocy. Zaproszony 9 lat temu przez Dowódcę Garnizonu Wojska Polskiego członek naszego klubu trafił do EKO "Szkoły Życia" Stowarzyszenia Solidarni "PLUS" powstałego w 1989 roku, w celu wsparcia socjalnego, leczniczego oraz prawnego osób zainfekowanych wirusem HIV i chorych na AIDS, wychodzących z nałogu narkotykowego lub alkoholowego. Osadę Wandzin stanowi dziś odbudowany z ruin dworek myśliwski z XIX wieku, zabudowania gospodarcze oraz powstające wysiłkiem pensjonariuszy nowe obiekty. Całość usytuowana w leśnej głuszy na obszarze 9,59 ha, przekazanych w użytkowanie wieczyste Stowarzyszenia Solidarni "PLUS", Stowarzyszenia, którego współzałożycielem (10 listopada 1989) oraz pierwszym prezesem był słynny "Kotan", śp. Marek Kotański.

Wszyscy chcielibyśmy wiedzieć, co zobaczył wówczas w Wandzinie nasz przedstawiciel. Oczywiście, zobaczył ocean potrzeb. Ale zobaczył także coś więcej: ZARADNOŚĆ. Zobaczył perspektywiczne myślenie, niezwykłą gospodarność i kreatywność, jakby wbrew oceanowi braków. Nazwa "Szkoła Życia" uderzała adekwatnością desygnatu. Potrzeby jednak, pomimo wspomnianej zaradności były wszechobecne.

Dlatego w następną wizytę do Wandzia pojechało już kilkoro rotarian z Koszalina. Zabrali ze sobą to, co w krótkim czasie zdołano zgromadzić: – między innymi produkty spożywcze; smalec, cukier, lekarstwa oraz zebraną wśród członków klubu odzież. Początki współpracy cechowała zatem przypadkowość, kontakt jednak się rozwijał dzięki temu, że każdy nowy prezydent koszalińskiego klubu współpracę z Wandzinem podtrzymywał i kontynuował, a przypadkowość przekształcała się w pomoc systemową. Do współpracy włączyli się zaprzyjaźnieni z koszalińskim klubem rotarianie z Prenzlau, Neumunster i Dortmundu. Efektem współpracy był wspólny Matching Grant w rezultacie którego EKO "Szkoła Życia" wzbogaciła się o bardzo tam potrzebny traktor wartości 24 tys. euro, sprzęt do rehabilitacji, materace lecznicze oraz wyposażenie w łóżka i szafki do powstałego z naszym udziałem hospicjum, oddanego do użytku w 2003 roku. z okazji Świąt Wielkiej Nocy lub Bożego Narodzenia wysyłane są do Wandzina lekarstwa. Przyjęło się, że kiedy pojawia się nowa inicjatywa, dyrektor ośrodka Donat Kuczewski kontaktuje się z naszym klubem, a my staramy się podać "pomocną dłoń".

Fenomenem Wandzina jest budowanie kreatywności: pomoc nie jest li tylko konsumowana, lecz zawsze służy realizacji kolejnych przedsięwzięć. Pragmatyka ta wręcz stymuluje chęć pomocy dzięki natychmiastowej implementacji tejże. Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni "PLUS" EKO "Szkoły Życia" w Wandzinie, bo tak brzmi obecnie jego pełna nazwa, daje aktualnie schronienie i nadzieję na godne życie około 120 pacjentom leczącym się z uzależnienia od środków psychoaktywnych, w tym osobom zakażonym wirusem HIV oraz chorym na AIDS.

Ośrodek od lat z powodzeniem realizuje liczne programy i projekty niosące pomoc ludziom wykluczonym, złożonym uzależnieniami, chorobami i bezdomnością. Realizuje również projekty ekologiczno – społeczne. Jednym z nich, realizowanym z udziałem koszalińskich rotarian był projekt "Ochrona Zasobów Genetycznych Zagrożonego Gatunku – Królik Biały Polski Popielniański". w efekcie realizacji tego projektu rozwinięto certyfikowaną hodowlę zanikającej rasy, zyskując uznanie UNDP za wzorową realizację projektu.

Uczestniczyliśmy również w realizacji projektu dla kobiet w ciąży i matek zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS pod nazwą "Ja też mogę być matką". Celem było wybudowanie domków readaptacyjnych dla kobiet w ciąży, dając im szansę na normalne życie. Projekt zyskał uznanie funduszu norweskiego do realizacji wybrano 30. Wśród tychże, pierwsze miejsce zajął – uwaga – Wandzin! Z pewnością do wiktorii tej przyczynił się nośny przykład współpracy ośrodka z międzynarodowym ruchem Rotary. Co jeszcze piękniejsze – domki dla matek z HIV już stoją, a owe mieszkają.

Pomimo, że ośrodek w Wandzinie jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej, utrzymuje się bez dotacji budżetowych. Chronicznie cierpi na brak pieniędzy na etaty dla lekarzy i terapeutów oraz leki i materiały. Pomimo tego ludzie w Wandzinie wciąż walczą o godne życie i życia tego sens. Mają dalsze plany i cele do realizacji. Planują budowę szklarni pod produkcję ziół leczniczych na potrzeby własne i nie tylko oraz program ochrony bagien i mokradeł wandzińskich jako cennego przyrodniczo obszaru. Niezwykle twórcza postawa i konsekwentne dążenie do realizacji założonych celów zjednują EKO "Szkole Życia" przyjaciół, z niewielką pomocą których Ośrodek w Wandzinie nie ustaje w rozwoju oraz w pomocy społecznościom lokalnym.

Traktor zakupiony dla EKO "Szkoły Życia" w Wandzinie w ramach zrealizowanego przez RC Koszalin, RC Prenzlau, RC Dortmund i RC Neumunster Matching Grantu przy wsparciu The Rotary Foundation (Fundacja Rotary). Rotarianie z Koszalina, Prenzlau, Dortmundu i Neumünster zakupili za ok. 25000 USD ciągnik, który okazał się nieoceniony w pracach na rzecz ośrodka.
Odbieramy z RC Prenzlau sprzęt dla osób niepełnosprawnych. Dar RC Prenzlau – wózki, chodziki oraz inny sprzęt – został przekazany do ośrodka w Wandzinie.
W ośrodku w Wandzinie powstała Ochotnicza Straż Pożarna. Rotarianie z Prenzlau i Koszalina jak zwykle nie zawiedli, sponsorując zakup motopompy oraz niezbędnego wyposażenia.
Podpisanie i wmurowanie Aktu Erekcyjnego pod budowę Oddziału Hospicyjno-Opiekuńczo-Leczniczego w Wandzinie w czerwcu 2012. W imieniu RC Koszalin podpisują Romuald Wanowicz i Piotr Jankowski. Obecni byli również rotarianie z RC Bydgoszcz, RC Jelenia Góra, RC Kołobrzeg oraz Gubernator Dystryktu 2230 RI Myroslav Gawryliv z małżonką.
Otwarcie gabinetu stomatologicznego w ośrodku w Wandzinie w listopadzie 2012. Główny darczyńca – dr Marcin Bogurski. Gabinet wyposażony przy udziale RC Koszalin i RC Prenzlau.
Wypełniając misję niesienia pomocy potrzebującym, rotarianie z Prenzlau i Koszalina przygotowali na rzecz Wandzina kolejny Grant – tu przekazanie 18 sztuk specjalistycznych lóżek rehabilitacyjnych w 2013

Wymiana
młodzieży

Co to jest wymiana młodzieży?

Poznawanie innych kultur jest bez wątpienia najlepszym sposobem promocji międzynarodowego zrozumienia i pokoju. Programy Rotary Youth Exchange (RYE) dają możliwość wielu tysiącom młodych ludzi z całego świata doświadczenia, jak żyją ludzie w innych krajach, poznania nowych kultur i pozwalają zaszczepić w młodzieży ducha międzynarodowego zrozumienia i współpracy.

Programy wymiany oferują wiele korzyści młodym uczestnikom, rodzinom przyjmującym młodzież, opiekunom oraz całym społecznościom. Dzięki programom wymiany uczniowie, studenci oraz młodzi profesjonaliści mogą osobiście zakosztować życia w innym kraju. Wraz z rozwojem ich pojęcia o świecie dojrzewają oni do głębszego zrozumienia samych siebie. Poprzez wtopienie się w edukacyjny, czy społeczny, system obcego dla nich kraju dokonuje się ich osobisty rozwój. Kluby przyjmujące, rodziny przyjmujące i społeczności lokalne również wiele mogą skorzystać na przyjaznym kontakcie z kimś z innego kręgu kulturowego.

Koszaliński klub bierze udział w niemal wszystkich formach wymiany, organizując i wspierając wyjazdy młodych ludzi w ramach wymian krótko i długoterminowych. Organizowaliśmy także wyjazd młodzieży koszalińskiego gimnazjum nr 6 i nr 3 do Prenzlau. Podejmowaliśmy 39 osobową grupę młodzieży z Prenzlau oraz zawodową grupę młodzieży z USA.Obecnie ponad 8 tysięcy młodych ludzi udaje się każdego roku do ponad 80 krajów w ramach długoterminowego programu wymiany (Long Term RYEP).

Wymianę taką organizuje również klub koszaliński. Na rocznych pobytach, połączonych z nauką, zwiedzaniem kraju pobytu, udziałem w imprezach i poczynaniach Rotary, przebywali goszczeni przez rodziny rotariańskie uczniowie i studenci z Koszalina:

 • Marcin Traczyk – w USA, 1994–1995,
 • Szymon Tumielewicz – w USA, 1996–1997,
 • Maciej Dzudzewicz – w USA, 1996–1997,
 • Cypraian Podlaszewski – w Finlandii, 1999–2000,
 • Katarzyna Kudelska – w Brazylii, 2000–2001,
 • Radosław Olek – w Brazylii, 2000–2001,
 • Jędrzej Walkowiak – w Brazylii, 2001–2002,
 • Małgorzata Muż – w Brazylii, 2001–2002,
 • Artur Wanowicz – w Meksyku, 2003–2004,
 • Konrad Wanowicz – w Meksyku, 2004–2005,
 • Paweł Niekrasz – w Brazylii, 2006–2007,
 • Kinga Kamińska – w Brazylii, 2008,
 • Monika Zawadzka – w USA, 2011–2012,
 • Milena Gabrysiak – w Taipei – Tajwan, 2016–2017,
 • Hanna Telega -  we Włoszech, 2016–2017.

Rodziny rotarian z Koszalina przyjmowały w ubiegłych latach młodych uczestników wymiany z zagranicy, także na rocznych pobytach w naszym mieście, umożliwiając im naukę i zwiedzanie Polski:

 • Michele Dambowsky – z USA, 1994–1995,
 • Chris Davis – z USA, 1995–1996,
 • Emma Tivonen – z Finlandii, 1999–2000,
 • Fabiana Lucien – z Brazylii, 1999–2000,
 • Leticja Marquez Melo – z Brazylii, 2001–2002,
 • Vivian Szurek de Matos – z Brazylii, 2001–2002,
 • Rodrigo Baggio – z Brazylii, 2001–2002,
 • Miguel Maroto – z Meksyku, 2003–2004,
 • Gabrielle Salla – z Brazylii, 2006–2007,
 • Kirsten Rafinski – z USA , 2009–2010,
 • Tori Silverman – z USA, 2011–2012,
 • Yu-Lin SU – z Tajwanu, 2016–2017.
Yu-Lin Su – student z Tajwanu – z host mamą Anettą Gabrysiak (wymiana 2016–2017)
Mielno Meeting – spotkania organizowane przez wiele lat przez RC Koszalin dla młodzieży przebywającej w Polsce (tu wymiana 2008–2009)
Wymiana młodzieżowa 2000–2001: proporczyk klubowy RC Koszalin wraz z Katarzyną Kudelską jedzie do Brazylii
Larvin D'Souza z Indii – uczestniczka wymiany młodzieżowej, 2003

Bardzo skrócone fragmenty wspomnień Hanny Telegi – wymiana 2016/2017 – Włochy

Zadziwia mnie samą, że już powoli rozumiem coraz więcej po włosku, że już tyle zwiedziłam, że poznałam tyle nowych osób z całego świata, że polubiłam jeść ostrygi i krewetki :), że śpiewam afrykańskie piosenki ludowe w chórze szkolnym, że gram w drużynie koszykarskiej…. Już na drugi dzień po przylocie – Wenecja! Z moją drugą host rodziną zwiedziłam to miasto ”wzdłuż i wszerz”… Zobaczyłam chyba wszystkie muzea, galerie, zabytki. Kolejny weekend – Auronzo – miejscowość w sercu Dolomitów. Poza radością pobytu z innymi wymieńcami (jest nas 28 osób z 13 krajów) i nowymi przyjaźniami, podziwialiśmy bajeczne wręcz krajobrazy, wspięliśmy się na dwa szczyty, jechaliśmy górską kolejką, były śpiewy, zabawy a nawet zjazd bobslejowy. Niezapomniane chwile w cudownej scenerii! Kolejny weekend – moja host-rodzinka zabrała mnie do położonego na lagunie, nadmorskiego kurortu Grado. Pływaliśmy ich jachtem po Adriatyku! Kolejne wolne od szkoły dni to wycieczka z rodziną do średniowiecznego miasteczka Cividale del Friuli, którego zabytki wpisane są na listę UNESCO. Po drodze odwiedziliśmy też jedną z najbardziej znanych winnic i mogłam przyjrzeć się procesowi powstawania włoskich win.

Kolejny weekend i kolejne niezapomniane wrażenia: całym dystryktem polecieliśmy samolotem z Wenecji do Olbii na Sardynii, gdzie przez 3 dni trwał zlot wszystkich wymieńców z całych Włoch! Spaliśmy w 4–gwiazdkowym hotelu ze spa, były konferencje o wymianie rotariańskiej, o kulturze i zabytkach Włoch, był też czas na plażowanie, zwiedzanie, wspólne tańce do północy przy oświetlonym basenie… Co się działo i jak było fajnie, trudno nawet w skrócie opisać… W drugi weekend października moja rodzina zabrała mnie na wycieczkę do miasteczka Gorizia. Zwiedziłam XI–wieczny zamek, zabytkowe kamienice oraz muzeum dawnych rodzajów ubrań, jakie tu noszono. Wieczorem uczestniczyłam z rodzicami w plenerowym festynie, który się w tym czasie tam odbywał. Próbowałam różnych miejscowych specjałów w przy zamkowej restauracji. W październiku prawdopodobnie pojadę jeszcze, do największej na świecie udostępnionej do zwiedzania, jaskini – "Grotta Gigante". Planujemy także zwiedzanie Werony oraz w ostatnim tygodniu października polecę na 5 dni wraz z moją klasą ze szkoły, na wycieczkę edukacyjną na Sycylię do Palermo.

Jeśli do tego dołożyć piękną pogodę, włoskie jedzenie, bardzo życzliwą host – rodzinę, pomocnych ludzi z klubu Rotary oraz fajną klasę w szkole, to co można jeszcze dodać poza:

DZIĘKUJĘ! DZIĘKUJĘ! DZIĘKUJĘ! Wszystkim i każdemu z osobna, dzięki którym tu jestem! Mam nadzieję i staram się z całych sił, chłonąć ten czas – każdą chwilę, całą sobą, aby w pełni wykorzystać daną mi szansę…

"Każdy dzień tutaj jest po prostu spełnieniem moich marzeń o wymianie"

Mielno Meeting

Przez 10 kolejnych lat od kadencji 2005–2006 do 2015–2016 RC Koszalin organizował spotkanie oficjalnie kończące pobyt w Polsce młodzieży przyjeżdżającej do naszego kraju w ramach długoterminowej wymiany młodzieży YEP.

Radość, wzruszenie, szczęście, kreatywność, spontaniczność, współtworzenie, pasja, przyjaźń, tolerancja i pożegnalne łzy.

Młodzież układa znak koła Rotary – boisko ośrodka w Mielnie, 2016. Symboliczny obraz zakończenia pobytu w Polsce: każdy z uczestników wyrusza w inną – swoją – stronę świata. Zostają więzi, wspomnienia i oczywiście fotografie.
Pamiątkowe zdjęcie z zakończenia turnieju bowlingu o puchar gubernatora – Koszalin, Galeria Kosmos, 2016. Niezwykle radosna część Mielno Meeting – rywalizacja z ogromną dawką zabawy!

Przez wszystkie te lata najtrudniejszą częścią spotkania były pożegnania. W dniu wyjazdu wylewało się morze łez i deklaracji dalszego utrzymywania kontaktów.

Wracamy do domów, ale niezapomniane wspomnienia pozostaną – Mielno, 2016
Test wiedzy o Polsce (2016) traktowany był przez uczestników bardzo poważnie. Pytania wcale nie łatwe, a wyniki bardzo dobre.
Talent show – poprzedzona godzinami przygotowań, wielokrotnie zabawna, często wzruszająca lub niewiarygodna część Mielno Meeting zawsze jednak przyjmowana z ogromnym zadowoleniem zarówno oglądających, jak i samych uczestników
Talent show, 2016

Galeria

rckoszalin-logo2x.png

Rotary Club Koszalin jest organizacją pożytku publicznego uprawnioną do otrzymania 1% podatku (znajdziesz nasz w bieżącym wykazie OPP).

Środki z 1% zostaną przeznaczone m.in. na zakup sprzętu do diagnostyki retinopatii u wcześniaków dla koszalińskiego szpitala. Więcej

Numer KRS: 0000181824.

Numer konta bankowego: 95 1500 1096 1210 9006 5567 0000.

Obserwuj nas