Historia powstania

Jak powstał
RC Koszalin

Oficjalnie Rotary Club w Koszalinie datuje swą działalność od 1993 roku, ale idea powstania klubu pojawiła się w gronie kilku osób - przyszłych jego członków - jeszcze w połowie 1992 roku.

30 czerwca 1992 roku, na spotkaniu z Romanem Gawrychem – prezydentem klubu rotariańskiego ze Szczecina, profesor Zdzisław Piątek podjął jego propozycję, aby przystąpić do organizowania klubu w Koszalinie. Po pewnym czasie wyłoniła się grupa założycielska – Zdzisław i Andrzej Piątkowie, Zbigniew Juszkiewicz, Jan Michalik, Romuald Wanowicz, Ryszard Bochnia, Jan Konieczny oraz kilka innych osób, która jesienią tegoż roku na kilku spotkaniach omówiła w ogólnych zarysach zasady organizacyjne i cele działalności klubu oraz zgłosiła kandydatury na jego członków spośród przedstawicieli różnych zawodów i środowisk społecznych Koszalina.

Ważne znaczenie miało spotkanie w dniu 16 listopada 1992r. W szerszym już gronie powołano tymczasowe władze organizującego się klubu na czele z profesorem  Z. Piątkiem. Omówiono kwestie związane z rejestracją sądową i rejestracją klubu w międzynarodowym systemie Rotary, rozpoczęto prace nad statutem i regulaminem klubowym, zdano relację z wizyty w Koszalinie i ze spotkania z gubernatorem dystryktu szwedzkiego, który w tamtym czasie opiekował się polskimi klubami. Ponadto ustalono wysokość wpisowego i składki członkowskiej oraz zlokalizowano pierwszą siedzibę klubową przy ul. Mieszka I. Odtąd spotkania odbywały się już regularnie w stopniowo powiększającym się gronie. 21 grudnia przyjęto oficjalną nazwę klubu: "Koszaliński Klub Rotariański" w Koszalinie.

W pierwszych miesiącach 1993 roku kontynuowano prace nad tworzeniem statutu i regulaminu, zgłoszono pierwsze propozycje w zakresie pomocy charytatywnej oraz stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów i studentów - typując konkretne osoby i instytucje.

10 lutego 1993 roku Koszaliński Klub Rotariański został zarejestrowany postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Koszalinie. 1 marca zgodnie z wymogami statutu wybrano pierwszego prezydenta i zarząd. W tym samym miesiącu wysłany został do władz Dystryktu w Szwecji wniosek (wraz z niezbędną dokumentacją) o zarejestrowanie klubu jako członka Rotary International. Powiadomienie o dokonaniu tej rejestracji klub otrzymał na początku czerwca, wraz z załączonymi z tej okazji gratulacjami władz Rotary.

Na kolejnych spotkaniach w ciągu lata i jesieni tegoż roku szeregi klubowe powiększały się o coraz nowych członków, trwały też wszechstronne przygotowania do Charteru założycielskiego, którego termin ustalono na listopad.

Uroczystości Charteru klubu odbyły się w dniach 19-21 listopada 1993 roku Za oficjalną datę powstania klubu przyjęto datę 19 listopada 1993 roku.

Odnotowano też pierwszy wyjazd zagraniczny reprezentacji klubu - do Szwecji, gdzie goszczono w tamtejszych klubach rotariańskich. Klub zyskał na stałe miejsce swoich spotkań - ustalono je na poniedziałki, a lokal w pomieszczeniach koszalińskiego Domu Technika Naczelnej Organizacji Technicznej.

Na przełomie 1997-1998 siedziba klubu została przeniesiona do restauracji Zielony Młyn.

Obecnie spotkania Rotary Club Koszalin odbywają się w Hotelu Gromada.

Ze wspomnień Prezydenta RC Koszalin, Stanisława Olka: "Należy również wspomnieć o ważnym wydarzeniu, jakim była w Klubie wizyta gubernatora Dystryktu 2230 Pavlo Kashkadamowa i jego wystąpienie na naszym spotkaniu oraz cenne rady, jakich nam udzielił".
Przekazanie służby rotariańskiej 2010–2011

Charter

W listopadzie 1993 roku miał miejsce Charter, czyli uroczyste konstytucyjne zgromadzenie Koszalińskiego Klubu Rotariańskiego.

19 listopada 1993 roku powitano gości Charteru z kraju i zagranicy uroczystą kolacją w hotelu "Arka" (obecnie "Gromada"). 20 listopada w godzinach przedpołudniowych rotarianie z rodzinami i gośćmi uczestniczyli w specjalnym koncercie, którego wykonawcami byli uczniowie i absolwenci koszalińskiej szkoły muzycznej. Po koncercie świętowaliśmy przy wspólnym obiedzie w restauracji hotelu "Arka".

Zasadnicze uroczystości Charteru miały miejsce 21 listopada 1993 roku w godzinach popołudniowych i wieczornych w hotelu "Arka".

Oprócz koszalińskich klubowiczów uczestniczyli w nich Rotarianie z klubów z różnych części kraju, goście zagraniczni, dyplomaci, koszalińscy parlamentarzyści oraz przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich, organizacji społecznych i zawodowych, a także prasy, radia i telewizji.

Prezydent klubu profesor Zdzisław Piątek w swym wystąpieniu przedstawił cele i zasady działalności Rotary, nakreślił dzieje powstania koszalińskiego klubu oraz omówił cele i zamierzenia dalszej działalności klubowej. Poinformował, że klub liczy aktualnie 26 zarejestrowanych członków, zaś dalszych 11 czeka na rejestrację.

Kolejny mówca, pełnomocnik gubernatora Dystryktu 2390 ze Szwecji, pan Gunnar Fjellander, powitał koszaliński klub w wielkiej międzynarodowej społeczności rotariańskiej i złożył jego członkom gratulacje oraz życzenia osiągnięć na niwie działalności organizacyjnej, w pracy zawodowej i życiu osobistym.

Gratulacje i życzenia składali następnie przewodniczący Miejskiej Rady w Koszalinie pan Ryszard Wiśniewski oraz przedstawiciele klubów z kraju, wręczając również pamiątkowe proporczyki klubowe.

Podniosłym momentem było wręczenie pierwszych legitymacji i odznak klubowych. Odczytano liczne listy i depesze z gratulacjami od rotarian oraz instytucji i organizacji społecznych z kraju i zagranicy.

Po oficjalnej części uroczystości, goście i członkowie klubu wraz z rodzinami uczestniczyli w bankiecie. Spotkanie zakończyło się wspólną zabawą do późnych godzin nocnych.

Gunnar Fjellander wręcza insygnia rotariańskie RC Koszalin
Roman Gawrych – prezydent RC Szczecin, klubu założycielskiego RC Koszalin.
Prezydent RC Koszalin Zdzisław Piątek prezentuje pierwsze insygnia
Koncert w szkole muzycznej
rckoszalin-logo2x.png

Rotary Club Koszalin jest organizacją pożytku publicznego uprawnioną do otrzymania 1% podatku (znajdziesz nasz na pozycji 3596 w bieżącym wykazie OPP).

Wszystkie środki z 1% zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do diagnostyki retinopatii u wcześniaków dla koszalińskiego szpitala.

Numer KRS: 0000181824.

Numer konta bankowego: 95 1500 1096 1210 9006 5567 0000.

Obserwuj nas